Projíždka do Valtic 6.5.2017

Popis fotogalerie

 
 
Valtický zámek je pokládán za jeden z nejvýznamnějších dokladů barokní architektury v České republice.

Jeho dnešní podoba je výsledkem mnohých přestaveb, na nichž se podílela řada významných architektů, sochařů a malířů. Původně pomezní gotický hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční sídlo pevnostního charakteru. Jeho další přestavbou v 17. století vznikla uzavřená čtverhranná dispozice s čestným nádvořím. Dvě výrazné plastiky na hraně terasy zpodobňují antického hrdinu Herkula doprovázeného trojhlavým psem Kerberem. Na konci osmnáctého století byla vystavěna budova zámeckého divadla, které svým významem konkurovalo tehdejšímu císařskému divadlu ve Vídni. Na zámku si můžete prohlédnout dobové interiéry, které jsou společně s parkem a farním kostelem každoročně dějištěm barokních slavností s řadou koncertů. V zámeckých prostorách je otevřena také vinotéka a ve sklepení je umístěn Salon vín České republiky, který vystavuje sto nejlepších vín ze všech českých a moravských vinařských oblastí.

V bezprostřední blízkosti zámku byla postupně od dvacátých let 18. století budovaná barokní zahrada. Na jedné z rytin z r. 1720 jsou patrné parkové úpravy v duchu francouzských zahrad doby krále Ludvíka XIV. s přísnou geometrií záhonů, která však byla v 19. století změněna na park anglického stylu, z něhož zůstala zachována do dnešní doby jen část o rozloze 18 ha v bezprostřední blízkosti zámku. Ze zahradních plastik se dochovalo jen torzo původní výzdoby. V parku je evidováno na devadesát druhů stromů a keřů. Úprava parku v pozdějším období plynule navázala na rozsáhlý komplex Bořího lesa, který byl na vátých píscích mezi Valticemi a Břeclaví vysazován z příkazu Karla Eusebia od roku 1660.

Další zajímavosti

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první.

Další zajímavé události

Kalendář akcí

Zajímavé události