Putujeme Velkou Moravou

Popis fotogalerie

Mezi léty 833 a 907 se na území střední Evropy rozprostírala Velká Morava. První stát západních Slovanů vznikl spojením Moravského a Nitranského knížectví pod vládou knížete Mojmíra, který se stal prvním velkomoravským panovníkem. Velká Morava sehrála významnou roli v dějinách střední Evropy.

V archeoskanzenu v Modré u Starého Města si v oddechové atmosféře uděláte představu o tom, jak podle archeologů vypadalo opevněné sídliště našich velkomoravských prapředků. Jednotlivé objekty byly postaveny na základě poznatků z archeologických nálezů. Zemnice, polozemnice, chýše s řemeslnickými dílnami, chlévy a další roubené stavby, věže i hradby, zděný velmožský palác – to všechno skládá zajímavý obraz středověkého života. Když k tomu připočteme přítomnost koz, slepic, prasátek i obecního osla, je jasné, že si tu přijdou na své i děti. Možnost čas od času si zahrát na velkomoravské lučištníky nebo sledovat bojovníky v dobové výzbroji při obraně hradiště je docela lákavá. V archeoskanzenu to vědí a nabízejí školám v květnu, červnu a září i rozšířené programy na míru s odborným výkladem o Velké Moravě, ale i s ukázkami života starých Slovanů v podání kostýmovaných průvodců. V těsném sousedství archeoskanzenu najdou návštěvníci také areál Živá voda s osmimetrovým skleněným tunelem pod hladinou rybníka, představující život sladkovodních živočichů.

Tady bylo za knížat Mojmíra I. a Rostislava centrum moravského státu, nazývané Grad Morava. Zřejmě tu většinu času pobýval i kníže Svatopluk a po něm i Mojmír II. Právě do těchto míst podle všeho přišli v roce 863 Konstantin Filosof (přijal mnišské jméno Cyril) a Metoděj a nějaký čas tu i působili. V nádherném přírodním areálu můžete spatřit repliky základů 10 kostelů a knížecího paláce, navštívit pavilon s moderní audiovizuální expozici, představující místní nálezy – bojové sekery, pozlacená nákončí, šperky, gombíky. Skvostem je zlatý solidus - mince byzantského císaře Michala III., která platila v době příchodu sv. Konstantina a Metoděje. Expozice získala ocenění Nejlepší muzejní výstava roku 2008. V roce 2015 bude dokončeno nové návštěvnické centrum s třicetimetrovou věží, ze které dohlédnete až k velkomoravskému kostelíku u Kopčan. Pracovníci muzea připravují řadu atraktivních tematických pořadů pro děti a mládež (Píšeme a čteme hlaholicí, Slovanská šatna, Velkomoravské šperky atd.).

Zdroj: http://www.velka-morava.eu/cs/

Další zajímavosti

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první.

Další zajímavé události

Kalendář akcí