V roce 1629 nechal opevnit majitel panství Mikulov a Steinebrunn, František z Ditrichštejna, ostrov na rybníce Leh, který se nacházel na hranici Markrabství moravského a Arciknížetství Rakouského pod Enží. Na moravské straně ostrova nechal poté postavit zámeček Insel, později nazývaný lovecký zámeček Portz. V letech 1630 byl jako jediný příjezd k zámečku postaven reprezentativní most přes rybník nedaleko cesty z Drasenhofenu do Sedleckého mlýna poblíž Sedlece. Cihlový most byl původně umístěn zcela na území Dolního Rakouska.

V roce 1826 byl celý rybník Portz včetně ostrova přidělen moravskému panství Mikulov na základě smlouvy mezi pány Mikulova a Steinebrunnu.[2] Cihlový most se tak stal hraničním mostem, který vedl od území Steinebrunnu na moravský ostrov. Kolem roku 1855 byl rybník Portz vypuštěn, vysušen a pozemky rozparcelovány. V roce 1872 při stavbě železniční tratě Břeclav – Mikulov – Hrušovany nad Jeviškou, která byla vedena po přehradě nad rybníkem a ostrovem, byl cihlový most odříznut od zámečku Portz a ztratil veškerý význam. Saintgermainskou smlouvou podepsanou v roce 1920 připadlo severovýchodní území Steinebrunnu nově založenému Československu a bylo přiděleno obci Sedlec.

Začátkem 50. let 20. stol. byl bývalý rybník Portz přehrazen až k železničnímu náspu a dostal název Nový rybník. Část rybníka s cihlovým mostem nacházejícího se jižně od železnice byla od roku 1949 v nepřístupném pohraničním prostoru. Most byl časem zatopen a pohlcen bahnem a dřevinami. Po pádu železné opony v roce 1989 byl cihlový most opět přístupný veřejnosti. V té době byl viditelný pouze jeden

oblouk, kterým protékal Rybniční potok. Foto @dannagan

Více na:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cihlov%C3%BD_most_(Mikulov)