Baťův kanál neboli Průplav Otrokovice-Rohatec je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1935–1938 v délce 52 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. Částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami (14) a dalšími vodními stavbami. Na trase je celkem 23 mostů. Pod mosty byly vybudovány podchody (ochozy s okovaným sníženým zábradlím, přes které se táhla lana ke člunům). Hlavním po vodě dopravovaným materiálem byl lignit z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma Baťa. Lignit se dopravoval do Otrokovic, kde byl spalován pod kotli tepelné elektrárny, která zásobovala kožedělný závod teplem a elektřinou. Na trase byla řada unikátních technických zařízení, např. výklopník uhlí mezi Rohatcem a Sudoměřicemi, lanovka pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech apod. U každé plavební komory byl postaven typický „baťovský“ domek pro obsluhu. Pozůstatky těchto památek, z nichž část je nyní rekonstruována, umožňují poznat technický um našich předků. V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km opravena, zprovozněno 13 plavebních komor a umožněna tak jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Petrovem, případně Skalicí (Slovensko). Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. Díky stavbě slovenského přístavu Skalica se stal Baťův kanál mezinárodní vodní cestou. V úpravách vodní cesty bude pokračováno s cílem dovést ji až do Hodonína a Kroměříže (tzv. Hanácké Athény). S využitím říčních úseků Baťova kanálu, které odpovídají svými parametry provozu větších lodí, se počítá při výstavbě vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Provoz na Baťově kanálu by zůstal zachován a díky vodnímu koridoru D-O-L bude napojen na síť evropských vodních cest.

https://www.batak.cz/

O nás
Jsme především přátelé a příznivci Baťova kanálu. Naším hlavním cílem je propagace této vodní cesty. Chceme přinášet informace tak, aby se průplav Otrokovice – Rohatec, jak se také Baťův kanál nazývá, dostal do povědomí široké veřejnosti.

Podporujeme rozvoj turismu a činností spojených s volnočasovýma aktivitama, stejně jako podnikání navázené na cestovní ruch v přilehlých lokalitách.

Chceme Vás přesvědčit, že Baťův kanál není jen historicky zajímavou vodohospodářskou stavbou, ale je především centrem sportovního, kulturního a společenského života dneška.

Takže pokud jste vodák, rybář, cyklista, turista, nebo Vás jen zajímá tento kraj, tak právě pro Vás jsou určené tyto stránky. Věříme, že zde naleznete požadované informace a že Vás publikovaný obsah zaujme.

Pokud budete chtít ochutnat krásu Baťova kanálu osobně a náš projekt k tomu alespoň trochu přispěje, budeme potěšeni.

Můžete přijet na kole, nebo přijít pěšky a třeba využít nabídky naší půjčovny lodí a proplout si tyto krásné místa novou luxusní lodí a na vlastní kůži poznat atmosféru této turisticky oblíbené vodní cesty.

Váš batak.cz