Dominantou Kurdějova je po staletí kostel sv.Jana Křtitele a je jednou nejvýznamnějších historických památek Hustopečska.Původní kostel zde stál už kolem roku 1350, tehdy ještě jako filiálka farností v Boleradicích.

Na kostel farní byl povýšen až o čtyřicet let později.Kostelnímu areálu i celé vesnici vévodí 45 m vysoká mohutná věž,vyjmečná svým odloučením od kaple, s jejimž průčelím bývala kdysi spojená dřevěným mostem.

Věž byla vybudována v letech 1511-1517 a v roce 1573 znovu opravena kvůli rozsáhlému poškození bleskem.Stejný inncident se odehrál ještě na začátku 19 století.Tehdy si narušení statiky vyžádalo rozsáhlou rekonstrukci-věž hrozila pádem-a proto byla snížena a architektura její horní části podstně zjednodušena (původně byla každá hrana zvonice vybavenajednou jehlanovitou vížkou, kterých bylo celkem 12).

Věž je vybavena třemi zvony, nejstarší pochází z roku 1456, nejtěžší z roku 1606, váží přibližně 6 tun.

Původně gotická kostelní loď s presbytaryářem z poloviny 15 století nabízí množství pozoruhodných detailů – od krásné síťové gotické strojní klenby, přes kmenou křtitelnici (1493), kazatelnou (1522),balutriádu zdobenou působivým ornamentem – tzv.”plaměnkovou kružbou”, jediný pozdně gotický portál s tudorským prohnutým obloukem zvaným “oslí hřbet”, sochou Ukřižovaného, po jehož boku se ďábel a anděl rozhodují nad hříšníkem, až po majestátní varhany z roku 1885.

Na návrší nad kostelem se vypíná zajímavá kaple Všech svatých,pravděpodobně jeho nejstarší část. O jejím původu a stáří se vedou dodnes spory, neboť nápis na spodu průčelí s letopočtem 1213 nelze brát vážně.Kaple kdysi sloužila jako dělová bašta, aproto je silně opevněná.

Mohutná čtyřhranná věž vysoká 45 m, která stojí opodál, je vklíněna do obranné zdi. Původně byla s kostelem spojena mostem. Vybudována byla v letech 1511-1517 nákladem 13 050 zl. Již v r. 1573 musela být opravena, neboť byla při velké bouři a vichřici poškozena. V původní podobě mělo každé patro věže čtyři malé věžičky (celkem 12) též ve tvaru čtyřhranného jehlance, vršek každého byl opatřen železnou korouhvičkou a hvězdou.
Věžičky byly údajně odstraněny v r. 1850 a věž byla snížena. Ve věži jsou 3 vzácné staré zvony oceněné v období první republiky na půl milionu korun. Nejstarší je z r. 1456, byl však přelit r. 1839, druhý je z r. 1469 a třetí, největší z roku 1606.

Více na:

https://www.obec-kurdejov.cz/