Lesnická naučná stezka „Okolo Buchlova“ byla otevřena v červnu v roce 2011. S budováním naučné stezky bylo započato v říjnu roku 2010 a celkové náklady na její zbudování činili 550 tisíc korun. Jedná se o naučnou stezku, kterou Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Buchlovice vybudovaly v rámci PROGRAMU 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR. Tato stezka seznamuje na jedenácti zastaveních veřejnost s prací lesníků v lesích Chřibů. První uvítací tabule je umístěna u parkoviště pod hradem Buchlovem. Tématem dalších tabulí jsou hlavní lesnické činnosti a částečně i místní historie. Návštěvníci se tak na téměř tříkilometrové trase, která vede kolem hradu Buchlova a přírodní památky Barborka, mohou seznámit s Lesní správou Buchlovice, zrozením lesa, obnovou lesa, hlavními lesními dřevinami Chřibů, pěstováním lesa, těžební činností, ochranou přírody, lesním majetkem, myslivostí u LS Buchlovice a pověstí o Čertově sedle.

V roce 2013 Lesní správa Buchlovice pokračovala s postupným dobudováváním naučné stezky tak, aby byla atraktivní i pro malé návštěvníky lesa a mohla být využívána i pro aktivity lesní pedagogiky. Lesní správa Buchlovice doplnila stezku o dřevěné sochy lesní zvěře, které pro LČR, s.p. zajistila firma Libor Habarta. Tyto sochy jsou z dílny řezbáře ze Slovenské republiky pana Bronislava Petráše. K tomuto doplnění došlo díky programu Evropské unie – přeshraniční spolupráce SR-ČR, fondu mikroprojektů s názvem „Doplnění lesnické naučné stezky Okolo Buchlova o dřevěné exponáty zvěře “. Doplněná naučná stezka se tak stala místem aktivit lesní pedagogiky pro děti z příhraničních oblastí České republiky a Slovenské republiky formou výměnných pobytů v rámci projektu „ Podpora environmentální výchovy v česko-slovenském příhraničním území jako nástroj na zachování přírodního dědictví v regionu“. Realizací mikroprojektu je dále prohlubována i vzájemná spolupráce dvou státních lesnických subjektů – Lesů České republiky, s.p. a Lesů Slovenské republiky, š.p. a to zejména organizačních jednotek na regionální úrovni.

https://lesycr.cz/naucna-stezka/lesnicka-naucna-stezka-okolo-buchlova/