Národní soutěž vín je nejvyšší oficiální soutěží vín v ČR a slouží jako jasná a nezpochybnitelná garance mimořádné kvality oceněných vín. Zcela ojedinělý systém Národní soutěže vín díky vícekolovému hodnocení postupně vyzdvihuje ta nejlepší vína v kategoriích bílá suchá a polosuchá vína, bílá polosladká vína, sladká vína, růžová vína, červená suchá a polosuchá vína, červená polosladká vína a sekty.

Národní soutěž vín se skládá ze tří stupňů. Základní kola probíhají v jednotlivých vinařských podoblastech a jejich smyslem je nominovat úspěšná vína do 1. už celostátního kola soutěže.

Z jednotlivých nominačních kol všech čtyř podoblastí na Moravě a z oblasti Čechy se tedy sestaví účastníci 1. kola Národní soutěže vín. Tato vína se ohodnotí na sklonku listopadu a prosince a do 2. finálového kola postoupí 200 vín. 2. kolo proběhne v polovině ledna a rozhodne o vítězi (Šampionu) celé soutěže, vítězích jednotlivých kategorií a o složení Salonu vín ČR.

V rámci 2. (finálového) celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín probíhá hodnocení 200 vín, která se úspěšně kvalifikovala z podoblastních kol a 1. celostátního kola.

V 1. celostátním kole Salonu vín – národní soutěže vín jsou hodnocena nominovaná vína z jednotlivých podoblastí. Z 1. kola postupuje 200 nejlepších vzorků do kola druhého.

Aby byla zaručena maximální kvalita a objektivita klání, je 10 % namátkou vybraných hodnocených vzorků zkontrolováno v laboratoři tak, aby byla potvrzena správnost zařazení do kategorie.

V květnu až září příslušného roku probíhají v jednotlivých moravských podoblastech a oblasti Čechy podoblastní kola Národní soutěže vín.

Ocenění: Šampion, vítěz kategorie, VZ – 90 a více, Z – 86 – 89,99, S – 84 – 85,99, B – 82 – 83,99, Nejlepší kolekce vín

Postup do 1. kola Salonu vín – Národní soutěže vín

kategorie A, D, E, G – 80 bodů a více,
kategorie B a F – 82 bodů a více,
kategorie C – 84 bodů a více

http://www.narodnisoutezvin.cz/