Šobes je jedna z nejstarších a nejznámějších viničních tratí v České republice. Nachází se v lokalitě Devět mlýnů uprostřed Národního parku Podyjí, v katastru vinařské obce Podmolí ve znojemské vinařské podoblasti. Přístupná je buď starou Římskou cestou z Podmolí, nebo snadněji z Hnanic.

Díky své poloze na jižním úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje má specifické mikroklima a vína z této vinice patří mezi velmi ceněná. Vinici v současnosti vlastní společnost Znovín Znojmo, která ji zakoupila od obce Podmolí v roce 1995.

Lokalita byla osídlena již ve starší době kamenné. Pravěké hradiště zde bylo v době bronzové, osídlení i v čase Keltů a v době římské. Již ve středověku byla lokalita využívána k pěstování vinné révy. Víno bylo proslulé svojí kvalitou a zejména v 19. století dodáváno na císařský dvůr a do význačných vídeňských restaurací. Plocha celé viniční trati je asi 16 ha, vinná réva se pěstuje na ploše asi 11 ha. Zbytek plochy zabírá meruňkový sad. Lokalita je řazena mezi deset nejlepších vinařských poloh v Evropě.

V nejužším místě šobeského meandru je výhled na obě strany hřbetu. V okolí je teplomilná doubrava s hojným výskytem parazitického ochmetu evropského. Po hřbetu vede tzv. Římská cesta – stará obchodní cesta spojující již od raného středověku české země a Rakousko

V roce 1995 část vinice (necelých 7 ha) koupila společnost @Znovín Znojmo od obce Podmolí