Lesnická naučná stezka „Okolo Buchlova“ byla otevřena v červnu v roce 2011. S budováním naučné stezky bylo započato v říjnu roku 2010 a celkové náklady na její zbudování činili 550 tisíc korun. Jedná se o naučnou stezku, kterou Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Buchlovice…