Na svátek svaté Markéty, který připadá na 13. července, obyčejně započala sklizeň obilí z polí, nastalo období žní. Dříve než vyšla všechna čeládka do polí, obešel hospodář úrodu, aby okusil vyzrálost zrna. Ženci si nakuli kosy „hrabice“, připravili „knutly“ ke svazování snopů, žnečky a odebíračky…