Moravský kras je jednou ze starých železářských oblastí na území České republiky. Důvodem byla přítomnost snadno tavitelných železných rud, jejichž přítomnost začali naši předkové využívat již v 8. století. Z katastrů obcí Adamov, Babice nad Svitavou, Habrůvky, Olomučan a Rudice pocházejí nálezy železářských hutí s kusovými pecemi tří různých typů. Prvního vrcholu produkce dosáhlo místní železářství v předvelkomoravském a velkomoravském období (8. a 9. stol.) a po stoletém přerušení tradiční výroby po dvě další století. Zalesněné území Krasu umožnilo unikátní uchování celé řady slovanských hutí a jejich archeologický průzkum. Výzkumy posunuly hranici poznání raně středověkých technologií, s jehož výsledky je veřejnost seznamována jak v muzejních expozicích (Muzeum Blanenska, Stará huť u Adamova, tak prostřednictvím sítě naučných stezek přímo v terénu, případně při experimentálních a ukázkových tavbách v replikách kusových železářských pecí.

Středověkou železářskou činnost dokládá existence hamru v poloze Althamr při Křtinském potoce v Josefském údolí. Od počátku 17. století dochází ve střední části Moravského krasu k dalšímu rozvoji železářství, avšak již s využitím technologie vysokých dřevouhelných pecí. Většinu ve druhé polovině 19. století odstavených pecí přežily slévárenské provozy, případně strojírny, které byly původně součástí hutních provozů. Některé z hutí, případně části jejich objektů, se dochovaly dodnes (Klamova huť u Blanska, Stará huť u Adamova), jiné zcela zanikly (Hugova huť u Jedovnic, blanenské Mariánská, Starohraběcí a huť Paulinka i huť v Adamově – nejstarší huť v oblasti Krasu vybavená vysokou dřevouhelnou pecí).

Ondřej Merta je kurátorem Technického muzea v Brně – obory Archeologické materiály, Hutnictví, Stavby vodní, Vodní stroje a motory, Parní stroje a motory a je odborným garantem národní kulturní památky Stará huť u Adamova.

http://www.muzeum-zlin.cz/cs/vystavy-a-akce/zelezarstvi-moravskeho-krasu/