Moravské Kopanice představovaly oblast, která byla vždy izolovaná od okolního světa a jakoby zapomenutá. A právě proto si toto místo udrželo svůj ráz až do dnešních dob, svou svébytnou kulturu, zvyky i nářečí. Čas jako by tu na svazích Bílých Karpat plynul pomaleji, nebo se…