Hodonín – O celkem 106 sazenic stromků tradičních odrůd bude doplněna prořídlá alej podél cesty v městské části Nesyt. S výsadbou se začalo ve druhé polovině března a práce potrvají minimálně do konce měsíce. Dojde také k prořezání šesti desítek stávajících starých hrušní, aby byla zajištěna jejich větší stabilita a životnost.

„Nové vysokokmenné sazenice zahrnují staré odrůdy typické pro náš region, jako jsou například slivoň Čačanská lepotica, slivoň Brněnská, Durancie, hrušeň Clappova, hrušeň Hardyho, třešeň Karešova, třešen Kordie, oskeruše Adamcova a další. Současně dojde ke zdravotním řezům stávající 61 stromů, převážně hrušní a keřů rodu Prunus, starých přibližně 60 až 80 let. Realizační firma se zavázala k péči o sazenice po dobu následujících tří let, poté přejde péče o stromy plně do kompetence města,“ přiblížila obnovu mluvčí města Hodonín Petra Kotásková.

Výsadba je jedním z kroků, kterým chce město podpořit boj proti suchu a klimatickým změnám. Na realizaci se navíc podařilo získat i dotaci, a to z Operačního programu Životní prostředí, která pokryje osmdesát procent nákladů.