Zřícenina hradu z přelomu 13. a 14. století byla postavena rodem Sirotků, následně si panství převzali Lichtenštejnové a od počátku 16. století je objekt pustý. Nyní jej hojně navštěvují turisté i místní, protože je z hrádku krásný výhled do širokého okolí.

Zajímavá je i pověst, která se k tomuto místu váže. Rytíř Čičos, patřící k řádu templářů, byl dosazen do pozice kastelána. V době, kdy se mu měl narodit syn s ženou Růženou, byl povolán do války. Jelikož však v brzké době očekával narození syna, odmítl Čičos tento rozkaz a do války se nevydal. Na hrad následně přijel komtur, který měl obvinit rytíře ze zrady, jenže nic netušící Růžena požádala návštěvu o pokřtění novorozeně. Komtur souhlasil a jako kmotr dítě pojmenoval Orphanus (v překladu sirotek). Hned poté nechal popravit Čičose. Jeho žena Růžena nežila o moc déle, žalem jí puklo srdce. Novorozeně komtur odvezl a na hradě nechal všechny popravit. Když se po letech Orphanus na hrad vrátil, našel zde starce, který jako jediný tragickou událost přežil a celou historii mu odvyprávěl. Orphanus na základě tohoto zjištění zešílel a podle pověstí od té doby jezdí v noci na koni na Turold a zpět na Stolovou horu.

Poznali jste toto místo? Pokud jste tipovali Sirotčí hrádek, tipovali jste správně.