Na dnešní den, tedy 23. května, vychází Svatodušní svátky neboli Letnice. Slaví se 50 dnů po Velikonocích a každý rok jsou tak v jiný termín. Jelikož se slaví v období, kdy se vše již zelená, můžeme se setkat také s označením „zelené svátky“.

V dřívějších dobách byla sobota před těmito svátky pro hospodyně ve stylu uklízení a velkých příprav na neděli. Vše bylo vygruntováno a nazdobeno. Neděle byla ve znamení bohaté snídaně, mše, slavnostního oběda a muziky.

A jaké byly svatodušní zvyky? Slavnostně se vyháněl dobytek na pastvy a chodilo se na svatodušní vycházky. Hledaly se prameny a studánky, které jsou symbolem obnovení života, a lidé k nim nosili drobné dárky. Nechybělo ani jejich čistění a odemykání. Letnice se staly také termínem křťů, biřmování, konfirmací či svěcení vody.