Brno – Zchátralá vila významného brněnského stavitele Josefa Arnolda se dočká nákladné opravy. Muzeum města Brna, které má Arnoldovu vilu ve správě, získá z fondů EHP a Norska dotaci ve výši 38,5 milionů. Celkové náklady na rekonstrukci se však vyšplhají na přibližně 120 milionů korun.

„Záchrana Arnoldovy vily coby architektonické památky a vybudování Centra dialogu v jejích útrobách se z vizí a projektů blíží k realizaci. Nad rámec tohoto projektu chce Muzeum města Brna revitalizovat také zahradu kolem vily a zpřístupnit část vnitrobloku mezi ulicemi Drobného a Černopolní veřejnosti v podobě parku. Na obnovu zahrady město plánuje požádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, jehož výzva má být vyhlášena někdy na podzim,“ informoval 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Zahrada by mohla být propojena se sousedním pozemkem vily Löw-Beer, který je už od loňského roku průchozí do zahrady vily Tugendhat. „Právě za tím účelem nás Muzeum města Brna požádalo o svěření pozemku ležícího mezi zahradami, což jsme dnes doporučili schválit zastupitelům. Projekt na revitalizaci zahrady by tak obsáhl celé území a zahrnul by i zmíněné propojení zahrad. Vznikl by tak nový průchod z Lužánek do Černých Polí. Byl by to další krok k posílení komunitního charakteru místa, kde se lidé budou potkávat, kam si zajdou na kávu, na procházku, u toho navštíví výstavu, zúčastní se diskuze nebo si vyslechnou přednášku či koncert,“ vysvětlil 2. náměstek Tomáš Koláčný.

Vznikne místo pro workshopy i kavárna

V Arnoldově vile by mělo po rekonstrukci vzniknout Centrum dialogu určené pro laickou i odbornou veřejnost zajímající se o architekturu a historii 19. – 21. století. Se stěhováním do těchto prostor počítá i Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat.

Objekt v havarijním stavu ožije multifunkčním sálem, prostory pro workshopy či kavárnou.

„Chceme, aby z vily nevzniklo statické muzeum, ale naopak živé, dynamické místo vybízející k aktivitě, ke komunikaci. Ne nadarmo získal projekt název Centrum dialogu,“ vysvětlil záměr radní pro kulturu Marek Fišer.

„Chtěl bych celý projekt ve spolupráci s Muzeem města Brna postupně představovat veřejnosti, nyní to však podmínky moc neumožňují. Vhodným momentem by mohl být podzimní Den architektury, kdy bychom rádi uspořádali například odborné přednášky či vytvořili instalaci v zahradách mezi vilami Tugendhat, Löw-Beer a právě Arnoldovou vilou, k jejichž propojení právě díky projektu do budoucna dojde,“ dodal závěrem Fišer.

Foto: Muzeum města Brna