Mahenovo divadlo, Filharmonie Brno či medlánecká zvonice. Na obnovu těchto památek poskytne město Brno příspěvky ve výši 3,6 milionu korun.

„Město Brno každoročně přispívá ze svého rozpočtu vlastníkům kulturních památek na jejich opravy a údržbu. Letos peníze poputují ke dvěma příspěvkovým organizacím a městské části Brno-Medlánky. Na památkovou obnovu interiéru II. a III. pořadí v hledišti Mahenova divadla pošleme Národnímu divadlu Brno 3,2 milionu. V plánu je tu například výmalba stěn, doplnění poškozeného štukového dekoru, oprava dřevěných prvků nebo výměna poškozeného textilního čalounění parapetu lóží,“ informovala primátorka města Brna Markéta Vaňková s informací, že se jedná o nejdražší částku v rozpočtu.

Dvě stě tisíc korun poputuje také na památkovou obnovu zvonice na Kytnerově. „Ta je podmáčená, práce tedy budou spočívat v provedení izolace proti vodě a následně budou obnoveny tesařské, klempířské nebo zámečnické prvky, dojde k úpravě povrchu podlah a provedeny budou i štukatérské práce,“ vysvětlil postup radní pro kulturu Marek Fišer. Za zbylých 261 tisíc korun bude opravena terasa a strop předsálí Filharmonie Brno.

Foto: Archiv FB