Jeden z nejunikátněji dochovaných středověkých domů ve Znojmě by mohl v budoucnu sloužit jako připomínka znojemské historie. V jeho prostoru je plánováno vybudování paměťového muzejního místa, prvního svého druhu na jižní Moravě.

„Nápad mi představili členové PRO ZNOJMO a Okrašlovacího spolku ve Znojmě Otto Bouda, Jiří Kacetl a Zbyněk Sturz. A já s ním musím jenom souhlasit. Myslím, že tato cesta, zpřístupnit historicky významný dům všem a ještě jej využít pro připomnění naší historie, je ta správná. Navíc se jedná o náš majetek, který je potřeba chránit a investovat do něj,“ informoval starosta Znojma Jakub Malačka. Dům by mohl přiblížit měšťanský život ve Znojmě od středověku až po 19. století.

Příběh domu je vskutku pozoruhodný. V 1. polovině 16. století patřil společně se sousedním domem U Zlaté koruny zámožné rodině Budčických a prošel zásadní přestavbou v renesančním slohu. Unikátní je zejména prosvětlený schodišťový dvůr a v úrovni druhého patra krásná domácí kaple s malířskou výzdobou, datovanou rokem 1525. První patro domu je vysazeno na krakorcích a místnosti v něm jsou zaklenuty křížovými klenbami, vytaženými do hřebínků. (Mimochodem, rodina Budčických je také podepsána pod stavbou dvojité, tzv. svatováclavské kaple na Mikulášském náměstí.)

V 19. století se zde střídaly různé módní obchůdky, až nakonec roku 1896 tu našlo své hlavní sídlo renomované znojemské knihkupectví a tiskárna Fournier & Haberler, jehož majitelem byla tehdy rodina saského protestanta Karla Bornemanna. V té době zde začal být vydáván velkoněmecky smýšlející list Znaimer Tagblatt. V roce 1920 bylo plně vystavěno druhé patro domu. Po druhé světové válce byl dům konfiskován a jako majetek města Znojma sloužil jako nájemní dům. V přízemí mezitím rozšířila svůj provoz lékárna U Zlaté koruny ze sousedního domu Obroková č. 23. V posledních deseti letech byl dům zcela vyklizen, pro další bydlení není vzhledem ke své složité historické dispozici vhodný, čeká tudíž na jiné určení.

Autor: red, tz

FOTOGALERIE: