Je jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí na jižní Morava. Každoročně sem zavítají tisíce lidí, aby se mohli pokochat pozůstatky historie i úchvatným výhledem do celého okolí obklopeného vinicemi, vesničkami a přehradou.

Svůj název dostalo toto místo na základě několika verzích pověstí. Jedna vypraví o tatarské princezně a jejích družkách, které zavraždil hradní pán a jejich těla nechal svrhnout ze skály. Druhý den zešílel, protože uviděl zkamenělá těla zavražděných dívek. Další vypráví o třech dcerách pána hradu Armulfa, které chtěl zneuctít ďábelský Trabaccio. Některé verze dokonce obsahují příběh o třech neposlušných zámeckých dcerách zakleté svoji matkou. V tichých nocích se z útesů údajně ozývá tiché naříkání.

Poznali jste toto místo? Pokud jste tipovali Děvičky nad Pavlovem, tipovali jste správně.