Program letošního ročníku akce Kam kráčíš, Brno, nabídne návštěvníkům od 6. září do 3. října mimo jiné i úspěšnou výstavu Urbania. Veřejnosti se otevře v prostoru bývalé káznice na ulici Bratislavská.

Výstava představí na vybraných situacích a projektech osm principů rozvoje města, v tomto případě nabízí ukázku na fiktivním městě Urbania. „Principy, na které výstava Urbania poukazuje, jsou v souladu s hodnotami a cíli Strategie #brno2050. Jedná se například o klimatickou změnu, udržitelnou dopravu, participaci obyvatel atd. Unikátní je, že na výstavu vždy bezprostředně navazuje diskuze pro účastníky nad principy tvorby města,“ vysvětlil brněnský náměstek Tomáš Koláčný.

Akce v Praze dosahovala návštěvnosti až 1600 návštěvníků za měsíc, podobný zájem se očekává i v Brně.

Foto: archiv CAMP