Jižní Morava – Soutěž o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje za rok má své vítěze. O první místa se utkalo 45 nominovaných památek rovnou v několika kategoriích.

První místo v kategorii velkých staveb získala Keramická továrna Kocanda v obci Kravsko, která obdrží 150 tisíc korun. Na druhém místě se umístil Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích, který získá odměnu 100 tisíc korun.

V kategorii výtvarné umění a restaurování obhájila prvenství restaurátorská obnova fresek v kostele sv. Leopolda v Brně. Druhé místo pak vybojoval oltář svatého Kříže v kostele Jména Panny Marie nacházející se ve Křtinách.

Úspěch slaví také ve Znojmě, kde v kategorii drobných staveb vyhrála Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého. Na druhém místě se pak umístila boží muka v obci Vratěnín.

„Mimo běžné kategorie byla vyhlášena i Cena veřejnosti, ve které každý mohl hlasovat pomocí SMS. Těch bylo odesláno přesně 13 282 hlasů. Nejvíce hlasů a odměnu ve výši 60 tis. Kč obdržela Římskokatolická farnost Blížkovice se svou památkou Kostel sv. Bartoloměje, který obdržel 3 908 hlasů. Zvláštní cena ve výši 25 tis. Kč byla udělena obci Podolí. Bylo tak rozhodnuto z důvodu mimořádného množství restaurovaných památek na území obce v roce 2020,“ informoval František Lukl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Titul Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji spolu s finanční odměnou 25 tis. Kč za hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost při péči o kulturní památky JMK za rok 2020 získal pan Michal Doležel.