Město Brno zveřejnilo plány úpravu organizace dopravy v prostoru přednádraží v Brně. Díky změnám v této lokalitě ubude aut a chodci budou mít více místa pro bezpečnější pohyb. Zlepší se i vzhled místa, protože zmizí nevzhledné bariéry a opraven bude také povrch vozovky.

„Dojde k zákazu levého odbočení do Benešovy ze směru od Nových sadů, což je hojně využívaná zkratka kolem hlavního nádraží na Malinovského náměstí, a v opačném směru levého odbočení z Křenové k Letmu a Masarykově ulici. Výrazně se tak omezení průjezd automobilů s tím, že pro dopravní obsluhu, městskou hromadnou dopravu a pro cyklisty bude vjezd i nadále povolený. Celý řešený prostor bude navíc v zóně 30,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„U hlavního nádraží musí zůstat zachován průjezd autobusů k nádraží u Grandu, z tohoto důvodu sice zůstane zábradlí na tramvajovém ostrůvku, ale část u vchodu do nádražní budovy bude odstraněna a vznikne zde místo pro přecházení. Na protější straně, tedy u KFC, bude provoz vozidel kromě dopravní obsluhy, veřejné hromadné dopravy a cyklistů omezen, takže půjde odstranit zábradlí na tramvajovém ostrůvku, které tvoří prostorovou bariéru. U KFC budou také odstraněna parkovací místa s tím, že vyhrazená místa budou kompenzována v blízkém okolí,“ pokračovala Vaňková.

Souběžně s tím proběhnou udržovací práce povrchů včetně zajištění bezbariérovosti. Samotná nástupiště se rekonstruovat s ohledem na nedávné úpravy nebudou. Práce začnou hned po výběru zhotovitele a potrvají přibližně 3 měsíce.

FOTOGALERIE: