Kryt civilní obrany umístěný pod Masarykovým náměstím ve Znojmě bude už od podzimu přístupný veřejnosti. Nyní probíhají práce na jeho zpřístupnění v rámci prohlídkové trasy znojemského podzemí.

„Od prvního okamžiku jsme začali pracovat s myšlenkou, že takto unikátně dochovaný prostor chceme zpřístupnit návštěvníkům. Nejsložitější otázkou bylo, jak propojit kryt se stávající trasou podzemí, abychom získali přímý vstup využitelný pro prohlídky. V plánu bylo hned několik variant, avšak nakonec byl odborníky zvolen postup mechanického odstranění horniny mezi chodbami, které bylo před několika dny dokončeno. Nejsložitější fázi tak máme úspěšně za sebou,“ informoval ředitel Znojemské Besedy František Koudela.

V krytu se objevilo několik původních zařízení ze 60. let minulého století, jako například elektroinstalace, větrací přístroje či sociální zařízení. „Pomocí skenování máme vypracovaný 3D model, díky kterému jsme dokázali vyhodnotit nejen nejvhodnější, ale také nejbezpečnější způsob vedení prohlídkových tras. První návštěvníky do krytu přivítáme v průběhu října,“ doplnil starosta Znojma Karel Podzimek.

Návštěvníci se tak mohou už na podzim těšit na prohlídku o délce téměř 700 metrů, která bude doplněna o exponáty, jako jsou například protichemický oblek, plynová maska, radiometr nebo funkční polní telefon. Součástí budou také informační panely se snímky dokumentů americké zpravodajské služby CIA a nejrůznějšími fotografiemi.